กรรมชั่วที่เราทำด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจก็ตาม 

ถึงเราจะไม่สามารถลบล้างได้ แต่เราสามารถทำกรรมดี ทำดีให้มากๆ หรือดีอันยิ่งใหญ่
เพื่อไม่ให้กรรมชั่วบางชนิดมีโอกาสให้ผล หรืออาจจะเข้าไปตัดรอนกรรมชั่วนั้นลงได้โดย
เด็ดขาด ( อุปฆาตกกรรม) หรือเข้าไปลดกรรมชั่วนั้นให้มีโอกาสให้ผลน้อยลง เบาบางลง  
(อุปปีฬกกรรม) 
อีกทั้งกรรมดีที่เราทำนั้นก็จะไปสนับสนุนกรรมดีที่เรามีอยู่ให้มีโอกาส
ให้ผลเต็มที่ (อุปัตถัมภกรรม)
เหมือนดังพระบรมราโชวาทในลักษณะที่ว่า
 " เราไม่สามารถทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด แต่เราต้องสนับสนุนคนดีให้คนดี

ได้ปกครองบ้านเมืองเพื่อป้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
" ฉะนั้น ...เราไม่สามารถล้างกรรมชั่วได้ทั้งหมด แต่เราสามารถทำกรรมดี เพื่อให้กรรมดีมี
อำนาจมากกว่ากรรมชั่ว ไม่ให้กรรมชั่วมีอำนาจมากกว่า หรือไม่ให้กรรมชั่วมีโอกาสให้ผลได้
เมื่อเราทำกรรมดีมากๆ ดีอย่างที่สุด ดีอย่างยิ่งใหญ่ กรรมดีที่เราทำนั่นแหล่ะ จะเข้าไปตัดรอน
เข้าไปเบียดเบียนกรรมชั่ว ไม่ให้กรรมชั่วมีโอกาสให้ผลได้ ตัวอย่างในสมัยพุทธกาล ก็อย่างเช่น
ท่านองคุลิมาล ฆ่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันคน แต่ทำกรรมดีอันยิ่งใหญ่คืออรหันตมรรค อรหันตผล
ซึ่งกรรมชั่วที่จะนำไปสู่อบายภูมิเป็นอันไม่มี กลายเป็นอโหสิกรรมไป (กรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผล
หรือให้ผลไม่ทัน หรือกรรมที่ผ่านพ้นไปแล้ว) เพียงมีแต่เศษกรรมเล็กๆ น้อยเท่านั้น แต่นั่น
 
การทำความดี นั่นแหล่ะ ดีที่สุด


ที่มา : บทความพระพุทธศาสนา 

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตรุ่งเรือง
มีทรัพย์ที่มาจากกรรมดีของตนเร็วขึ้น
มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไข ปิดอุปสรรคทั้งปวง
และพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวัน
ควรหมั่นทำ "ธรรมทาน" อย่างต่อเนื่อง
เพราะบุญที่ทำนี้ และบุญส่วนอื่นที่เราเพียร
ทำโดยไม่ย่อท้อ 
จะรวมเป็นมหากุศลพลิกชีวิตได้จริง

 

 

พญาครุฑานุภาพ  หลวงพ่อหลาย วัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ล็อกเก็ต หลวงพ่อหลาย วัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ล็ อ ก เ ก็ ตรุ่ น ส ร ง น้ำ ปี 6 0 " รุ่นแรก!

 

ล็อกเก็ตเป็นวัตถุมงคล ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เห็นรูปครูบาอาจารย์ได้ชัดเจน
อีกทั้งยังมีพุทธคุณ  ควรค่าเเก่การเช่าบูชา 
เเละสะสมค่ะ

- งานล็อกเก็ตด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อหลาย

เต็มองค์ ครึ่งองค์ ในลักษณะจีวรห่มคลุม

- ด้านล่างเป็น ชื่อท่าน "หลวงปู่หลาย อาภรโณ"

- ด้านหลัง รวมสุดยอดมวลสารมงคล หลวงพ่อหลาย

เกศา จีวร พระปิดตาและปรกจ้อยเนื้อต่างๆ ด้านล่างลงยันต์นะ

จัดสร้าง เพื่อนำมาใช้ติดตัว และเป็นสมบัติแห่งวงศ์ตระกูล หนุนดวง เสริมมงคล คุ้มครองตน
ประสบความสำเร็จปราศจาก อุปสรรคทั้งปวง สมปรารถนา เมตตามหานิยม

.
ของดี ที่ลูกศิษย์ไม่ควรพลาดค่ะ!!